Burchtmonument

Burchtmonument

Markt 1, Gavere

De dorpskern van Gavere is ontstaan bij een versterkte burcht aan de Schelde. Voor lange tijd was het de residentie van de Heren van Gavere.

Het waterslot stond op de plaats van het huidige Carrefourwarenhuis en situeerde zich ook deels op de plek waar nu de nieuwe Scheldeloop is aangelegd. Deze burcht was gegroeid uit een donjon die de Scheldeloop beschermde. Rond 1048 werd het bouwwerk uitgebouwd tot een volwaardig slot. Deze indrukwekkende burcht kwam er op initiatief van de Heren van Gavere, één van de oudste en bekendste adellijke geslachten in het graafschap Vlaanderen. De residentie moest voldoen aan hun status. Aan het einde van de Middeleeuwen was de macht van de Gaverse Heren dalend en verloren ze deze eigendom.

De burcht speelde een belangrijke rol in de beroemde ‘Slag bij Gavere’, want voor het treffen hadden de Gentenaars het slot een tijdlang ingenomen. Na de slag bezetten de overwinnende Bourgondiërs de burcht. In de 17e eeuw werd het slot door de Franse veldmaarschalk Turenne ontmanteldop bevel van koning Lodewijk XIV die wou vermijden dat de oude vesting nog een militaire rol zou spelen. Halverwege de 20e eeuw bleven er ter plaatse enkel nog brokstukken over van de machtige waterburcht.

De overblijvende resten waren gedoemd om te verdwijnen in het water toen men eind de jaren ’60 van vorige eeuw de Scheldeloop wou verleggen. Gentenaar Alexander Evrard behoedde de laatste bouwstenen van de burcht van de ondergang, door de resten in Doornikse kalksteen te verzamelen. In 1969 werd met deze ‘historische’ stenen een eenvoudig burchtmonument opgetrokken in het park van het Gaverse gemeentehuis. In beperkte mate krijgt men een idee van hoe de burcht er vroeger uitzag. Door de ligging is dit met authentieke stenen geconstrueerde burchtmonument is echter bij velen in de vergetelheid geraakt.