Astene Sas

Astene Sas

Hellestraat , 9800 Deinze

Wist je dat het vroeger 8u duurde om de grote Leiemeander tussen Astene en Bachte af te varen?

Daarom sneedt men in 1860 deze Leiebocht af. Astene Sas en Vosselare Put waren geboren. De stuw met sluis – het sas – legde men pas aan in 1876, om het waterpeil van de rivier beter te beheersen. Geen overbodige luxe, want de Leie stond bekend om zijn overstromingen en snelle debiettoenames na regenbuien.

20 jaar later verving men de houten brug door een metalen exemplaar. Na de ingebruikname van de Ringvaart viel de stuwfunctie weg.

Let op de sluisconstructie met houten deuren, de geklonken T-vormige ophaalbrug en de stuw. Tijdens het zomervaarseizoen wordt de brug nog bediend.

Tegelijk met de bouw van de sluis richtte het Ministerie van Openbare Werken, Bruggen en Wegen ook de sasmeesterswoningen op. Zo was het toezicht op de sluis en de werking van de stuw gegarandeerd. Het statige huizenblok heeft twee verdiepingen en een gecementeerde gevel. Binnenin bevindt zich nu het lokaal van de vzw ‘Historische vaartuigen’, een schippersherberg en een tentoonstellingsruimte over het sas en de scheepvaart. Ook Hugo Claus heeft hier nog vertoefd in zijn jonge jaren.