Subsidiewijzer

Op zoek naar een duwtje in de rug?

Heb je een projectidee rond cultuur of erfgoed in de Cultuurregio Leie Schelde, maar ontbreken de middelen om dit te realiseren? De Cultuurregio Leie Schelde voorziet projectsubsidies voor projecten rond bovenlokale cultuurwerking en cultureel erfgoed.  
Vraag je gesprek aan met één van onze consulenten. We helpen je graag verder.

Projectsubsidie Cultuur

De focus van de projectoproep in 2024 is “Stimulans voor bovenlokale culturele initiatieven die onze regio op de kaart zetten”. Onze regio profileert zich als een creatieve ondernemende regio, aantrekkelijk voor jonge gezinnen, vol frisse ideeën, met ruimte voor experiment en talentontwikkeling. Deze projectoproep wil die dynamiek ondersteunen en zo kansen creëren voor projecten met een bijzondere culturele inslag. #hiergroeitcultuur

Deadline indienen aanvraag

1 mei en 1 november.

Werkingsgebied

Deinze, De Pinte, Gavere, Kruisem, Nazareth, Sint-Martens-Latem, Zulte en Zwalm (de partners binnen de ganse Cultuurregio Leie Schelde).

Reglement

Download het reglement en aanvraagformulier: 2024_projectoproep cultuur.

Contact

We zitten graag met je samen om je aanvraag te bespreken. Laat het ons weten via 09 386 78 86 of info@cultuurregioleieschelde.be 

 

Projectsubsidie Cultureel erfgoed

Wil je aan de slag met jouw archief, met oude foto’s of verhalen uit je regio, … ? Heb je een projectidee rond roerend of immaterieel erfgoed? De Cultuurregio Leie Schelde ondersteunt initiatieven rond het cultureel erfgoed uit de regio.

Deadline indienen aanvraag

1 mei en 1 november.

Werkingsgebied

Deinze, De Pinte, Gavere, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte (de partners binnen de deelwerking Erfgoedcel Leie Schelde).

Reglement

Download het subsidiereglement en aanvraagformulier. Na afronding van een goedgekeurd project dien je ook een evaluatieformulier in. 

Contact

We zitten graag met je samen om je aanvraag te bespreken. Laat het ons weten via 09 386 78 86 of info@cultuurregioleieschelde.be 

Subsidies bij andere partners

 

Projectsubsidies in jouw gemeente

 De meeste gemeenten die partner zijn binnen de Cultuurregio Leie Schelde hebben een ondersteuningsbeleid voor cultuur- en erfgoed. Vraag naar meer info bij de cultuurdienst van je gemeente.

 

Subsidie Bovenlokaal Cultuurproject

Heeft jouw project een bovenlokaal verhaal? Het Vlaamse Steunpunt OP/TIL biedt projectsubsidies om te experimenteren en te groeien. 

Lees meer →

 

Beurzen voor het doorgeven van vakmanschap in een meester-leerling traject

Een beurs voor het doorgeven van vakmanschap dient als financiële ondersteuning voor vakmensen die één of meerdere leerlingen een aantal maanden (max. twee jaar) in de leer neemt(en) om hem en/of haar de knepen van het vak te leren.

Lees meer →

 

Projectoproep Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting lanceert jaarlijks diverse projectoproepen met verschillende thema’s waaronder cultuur en erfgoed. Kom jij in aanmerking voor één van de thema’s? Misschien kan jij via de stichting extra ondersteuning ontvangen. 

Lees meer →  

 

Erfgoedsubsidies Provincie Oost-Vlaanderen

De Provincie Oost-Vlaanderen biedt diverse subsidies voor onroerend erfgoedprojecten. Neem zeker de website door en misschien kom je wel in aanmerking. 

Lees meer →

 

Agentschap Onroerend erfgoed

De Vlaamse Overheid ondersteunt onroerend erfgoedprojecten met premies, leningen en andere financiële voordelen. Ga na wat er mogelijk is voor jouw type activiteit en erfgoed?

Lees meer →

 

Projectrekening Herita

Bij Herita heb je de mogelijkheid om een projectrekening te openen. Herita kan tevens fiscale attesten uitreiken, wat mogelijke donateurs een extra duwtje in de rug geeft om jouw project financieel te steunen met een gift.

Lees meer →

 

Cultuurkuur

Cultuurkuur ondersteunt om met kunst en cultuur aan de slag te gaan in de klas via ondersteuning bij vervoer, samenwerking met externe culturele spelers en de kunstacademie. 

Lees meer →

 

Literatuur Vlaanderen

Literatuur Vlaanderen ondersteunt organisatoren die een auteur uitnodigen met een subsidie van 100 euro per lezing.

Lees meer →

 

Lotto Subsidie

De Nationale Loterij steunt cultuur, sport, wetenschappelijk onderzoek, armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking en solidariteitsacties. Verneem meer over de mogelijke ondersteuning. 

Lees meer →