Astenedreef

Astenedreef

Gampelaeredreef , 9800 Deinze

Deze prachtige lindedreef werd aangelegd tussen 1775 en 1822 en verbond het verdwenen kasteel van Astene met de boerderij ‘Goed te Gampelaere’. De dreef vormt nu een centraal punt in het nieuw aangeplante stadsbos.

Het kasteel van Astene werd bewoond door een aantal telgen van de adellijke familie de Kerckhove. De laatste bewoner was de edelman Sixtus Pierre Marie Ruffo de Bonneval, een verwant van koningin Fabiola. Hij verkocht het domein in 1928 aan de Gentse socialistische coöperatieve vennootschap Vooruit.

In 1933 komt het domein in handen van de socialistische mutualiteiten die er onder de naam ‘Home Anseele’ een preventorium van maakt, bestemd voor patiënten met ademhalingsmoeilijkheden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bood het complex onderdak aan een aantal socialistische kopstukken.

In 1978 werd het vervallen kasteel gesloopt. In 1981 bouwde Bond Moyson er het huidige vormings- en vakantiecentrum De Ceder, met als eerste directeur Daniël Termont, de latere burgemeester van Gent.

Van het kasteeldomein is enkel de ijskelder behouden. Deze biedt nu onderdak aan vleermuizen.