Christianakapel

Christianakapel

Sint-Christianastraat , Gavere

Dikkelvenne is een bronnendorp en een bedevaartsoord gewijd aan de heilige Christiana.

Volgens de overlevering was zij een Schotse of Angelsaksische prinses, geboren rond 715. Zij werd opgevoed volgens de heidense zeden en gewoonten, maar bekeerde zich tot het Christendom. Ze stak het kanaal over en kwam via de Schelde in Dikkelvenne terecht. Overal waar ze halt hield, sprongen er bronnen uit de grond.

Toevallig zat Dikkelvenne zonder water. Achteloos tikte Christiana op ‘De Rotse’ – het oude hart van Dikkelvenne – en terstond borrelde er water op. Ze herhaalde dit op nog andere plaatsen en het bronnendorp was geboren.

Op ‘De Rotse’ waren de kerk en het kerkhof tot 1824 te vinden. In 1895 heeft men het terrein heraangelegd als een park en er de Christianakapel opgetrokken in neogotische stijl.

Het onbetwiste pronkstuk in het interieur van de kapel is het gepolychromeerde retabel boven het altaar. Het kunstwerk werd destijds geschonken door de stad Gent. We zien Christiana en haar gevolg bij hun aankomst in Dikkelvenne. Ze worden gezegend door de H. Hilduardus en twee diakens.