De Puinruimer

De Puinruimer

Sint-Poppoplein, Deinze

De Stad Deinze aan hare dooden 1914-1918’ Dit oorlogsmonument werd in het bijzijn van kroonprins Leopold (de latere koning Leopold III) op 8 oktober 1922 onthuld. Het is van de hand van de Deinse kunstenaar Antoon Van Parys (1884-1968).

De oorlogsmonumenten van Antoon Van Parys onderscheiden zich doordat ze een regelrechte aanklacht zijn tegen het oorlogsgeweld. Van Parys laat de gruwel, de vernietiging en het lijden zien die de oorlog met zich meebrengt. Op zijn oorlogsmonumenten is er geen plaats voor triomf. Zelfs de vreugde voor de overwinning wordt zelden getoond. Het meest opvallende element is een man in ontbloot bovenlijf. Hij houdt een pikhouweel in de handen en ruimt het puin op die de oorlog achterliet. Dit oorlogsmonument kreeg dan ook de titel ‘de piocheur’ of puinruimer. In het blok waarop ‘de piocheur’ staat zijn figuren in laagreliëf gebeiteld. Voor het kunstwerk ligt een hardstenen boek. Dit boek is een latere toevoeging. Het eert de slachtoffers van 1940-1945.