De Zeven Dreven

De Zeven Dreven

Scheldeveldestraat, De Pinte

De Zeven Dreven werden aangelegd in de periode 1772-1784, met de bouw van een landhuis “Goed Scheldevelde” op het domein Scheldevelde. Dit landhuis vormt het vertrekpunt van het dreven-patroon. Ten tijde van de aanleg was de omgeving nog grotendeels bosgebied en de dreven maakten het bos toegankelijk. Voor de bewoners van het domein waren ze belangrijke toegangswegen. Zo liep één dreef (nu Hemelrijkstraat) rechtstreeks naar Gent.

De ‘Zeven Dreven’ ondergingen doorheen de tijd verscheidene wijzigingen. Bij de afbraak van het landhuis en de bouw van het huidige kasteel in 1846 werd het tracé van de noord-zuid lopende dreef (nu Scheldeveldestraat) ietwat verlegd. Sommige dreven verdwenen in de loop van de 19e en de 20e, want de bosrijke omgeving werd omgevormd tot landbouwgrond. In de jaren ’90 van vorige eeuw raakte men steeds meer overtuigd van de waarde van de dreven en het omliggende landschap.

Ondertussen zijn de ‘ Zeven Dreven’ en de bijhorende omgeving opgenomen in het Parkbos Gent en heeft de gemeente De Pinte zich geschaard achter het behoud van het nog bestaande stuk van de ‘Zeven Dreven’.