Gaverbeekse meersen

Gaverbeekse meersen

Koestraat , Zulte

Het natuurgebied de Gaverbeekse meersen strekt zich uit over Zulte en Waregem en is een overstromingsgebied met weide- en hooiland, poelen, knotwilgenrijen en oude meanders van de Gaverbeek.

Naast de Gaverbeek kronkelt ook de Meersbeek door dit prachtig stukje natuur. In deze natte omgeving gedijen waardevolle planten zoals gele lis, poelruit, grote wederik, zwarte zegge en grote ezelskop. Het gebied is eveneens rijk aan fauna. Vogels zoals de blauwe reiger, kievit, scholekster, witgatje en steenuil en amfibieën als groene en bruine kikker, gewone pad, Alpensalamander en kleine watersalamander voelen zich in hun sas in het vochtige biotoop van de meersen.

De Gaverbeekse meersen zijn bovendien de thuishaven van een stabiele populatie levendbarende hagedissen. Deze hagedissensoort legt geen eieren, maar brengt de jongen voldoende ontwikkeld ter wereld. De hagedissen leven in het deel van het natuurgebied dat bekend staat als ‘De Oude Spoorwegberm’.

Daarvoor was dit natuurgebied het tracé van de spoorweglijn Waregem-Ingelmunster. Deze werd in 1985 afgeschaft. De 1,5 km lange verlaten spoorwegberm werd vanaf 2000 gecatalogeerd als natuurgebied. Sinds 2005 staat een oud Pools treinwagonnetje op de voormalige spoorwegbedding. Dit wagonnetje is afkomstig uit het spoorwegmuseum van Maldegem en is omgevormd tot een klein bezoekerscentrum. In de maanden mei-juni zijn de Gaverbeekse Meersen op hun mooist, want dan staan de vele meidoorns in bloei. Een wandeling op de oude berm is echter altijd de moeite waard, want zo krijgt men een goed zicht op het reservaat.