Gedenksteen Willemsdorp

Gedenksteen Willemsdorp

Willemsdorp , De Pinte

De Pinte is pas sinds 1868 een zelfstandige gemeente. Voordien was het een wijk van Nazareth.

Het gehucht won doorheen de jaren aan belang, want de bevolking groeide gestaag. Aan het begin van de 19de eeuw begon het verlangen naar autonomie bij de Pintenaren dan ook groter te worden. In 1829 werd een eerste serieuze poging ondernomen om van De Pinte een zelfstandige gemeente te maken. Tussen 1815 en 1830 maakte België deel uit van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en men stuurde een verzoek tot autonomie aan de toenmalige koning Willem I. De Pintenaren speelden het slim, want om de Nederlandse koning gunstig te stemmen stelden ze voor om de nieuwe gemeente de naam ‘Willemsdorp’ te geven.

Een antwoord kwam er echter niet, want in 1830 werd België onafhankelijk. De Pinte moest de autonomieplannen een tijd begraven. Pas in 1865 dienden de Pintenaren een nieuw verzoek in, ditmaal aan de Belgische Regering. In 1868 werd de gemeente zelfstandig. De nieuwe gemeente kreeg de naam van een bekende herberg op het dorp. De wijk ‘Willemsdorp’ en de gedenksteen zijn een herinnering aan het autonomieverzoek onder het Hollands Bewind.