Gerolfswal met monument Basiel De Craene

Gerolfswal met monument Basiel De Craene

Hammeken 23

Het domein Gerolfswal verwijst naar de vroegere middeleeuwen. Het was volgens de overlevering  in de achtste eeuw het domein van het adellijke echtpaar Leutgoldus en Ratguera. Hun zoon Gerolf werd volgens de legende in 748 ter hoogte van de Varendries in Drongen vermoord door zijn dooppeter. Gerolf werd begraven in de kerk van Merendree. In de elfde tiende eeuw werd zijn stoffelijk overschot overgebracht naar de kerk van Drongen.

De pastorie werd omstreeks 1764 gebouwd in opdracht van de toenmalige pastoor, op de plaats van het ‘kasteel’ van Merendree. Er kwam bovendien een mooie Engelse landschapstuin met bomen waarvan sommige honderd jaar oud zijn.

In 2015 kwam de site in privéhanden.

Een bekende bewoner van de pastorie was Basiel De Craene die in 1939 parochiepastoor werd in Merendree en een verdienstelijk dichter was.

Hij was voordien parochiepastoor van Bachte-Maria-Leerne waar hij in 1937 was gestart met de ‘Vlaamse Poëziedagen’. Hij zou die verderzetten tot 1955, enkel onderbroken door de oorlogsjaren. De Vlaamse Poëziedagen raakten heel bekend als ontmoetingsdagen van dichters en poëzieliefhebbers uit Nederland en Vlaanderen. In de volksmond had men  het over Poeskesdagen of Poezekensdagen. Basiel De Craene overleed in 1956.

Hij kreeg hier ook een monument en er werd een straat naar hem genoemd.