Godshuis De Lichtervelde

Godshuis De Lichtervelde

de Lichterveldestraat 1, Nazareth

Tijdens het laatste kwart van de 19de eeuw had Eke een ondernemende pastoor. Zo wou Pastoor Goossens een huis en een lagere school bouwen om de wees- en straatkinderen op te vangen. Het was ook zijn idee om een godshuis of hospice te stichten voor bejaarden van de parochie.

Drie zusters van de Congregatie van de Kindsheid Jesu kwamen in 1875 op Goossens vraag naar Eke en startten er een schooltje. In 1878 vond de pastoor graaf de Lichtervelde bereid om zijn hospice te sponsoren. Het nieuwe godshuis zou uit dankbaarheid de naam van de graaf dragen.

In 1880 volgde de plechtige onthulling van het nieuwe gebouw, waar de zusters ook de zorg voor de bejaarden op zich namen. Nauwelijks twee jaar later werden er al twee zijvleugels bijgebouwd en in 1890 kwam er een Sint-Amanduskapel. In 1914 kocht de congregatie van ‘de Kindsheid Jesu’ Godshuis de Lichtervelde over en ondertussen is het voormalig godshuis is maar een klein deeltje van het huidige woon- en zorgcentrum. Het godshuis werd in 2009 beschermd.

Gelieve de privacy van de inwoners te respecteren.