Herberg ‘t Pyntken

Herberg ‘t Pyntken

Pintestraat 69, De Pinte

De naam De Pinte stamt van deze 17e-eeuwse herberg ’t Pyntken. De herberg dateert waarschijnlijk uit 1606, op basis van een balk met dat jaartal die werd ontdekt bij herstellingswerken in 1938. Deze balk is ondertussen boven de voordeur aangebracht. ‘Het Pyntken’ was tot omstreeks 1911 een café of herberg. In 1976 werd het gebouw eigendom van de gemeente en sindsdien doet het dienst als Sociaal Huis.

Tot voorbij halfweg de 19e eeuw was De Pinte een gehucht van Nazareth, met als naam ‘Klein Nazareth’ of ‘De Pinte’ naar analogie met deze herberg. In 1829 probeerde de wijk zich los te maken van Nazareth en werd een verzoek tot zelfstandigheid ingediend bij de toenmalige Nederlandse koning Willem I. De nieuwe gemeente zou ‘Willemsdorp’ heten, om de vorst gunstig te stemmen. De Belgische onafhankelijkheid zorgde ervoor dat de plannen niet konden doorgaan.

In 1865 vroeg de wijk voor de tweede maal officieel de autonomie aan en bij wet van 2 juni 1868 werd het gehucht afgescheiden van Nazareth. Een nieuwe zelfstandige gemeente met de naam De Pinte was geboren. De oude herberg drukte op die manier voorgoed een stempel op de gemeente.