Hospicebossen

Hospicebossen

Dennenbosdreef , Nazareth

De Nazarethse bossen of ‘Hospicebossen’ zijn zo’n 60 hectare groot en zijn vooral begroeid met naaldbomen. Het bos in Nazareth vormt samen met het Lozerbos (Kruishoutem) en Wortegemse bossen (Wortegem-Petegem) de belangrijkste boscomplexen in de zandleemstreek van het Schelde-Leie interfluvium.

150 jaar terug lag nog meer dan 500 ha bos verspreid over het grondgebied van de gemeente Nazareth.

Van de bossen resteren nog slechts een kleine 100 ha. Het grootste gedeelte hiervan wordt gevormd door de Nazarethse bossen of Hospicebossen, een naam ontleend aan de vroegere eigenaar van deze bossen, zijnde het Hospice van Gent, nu het O.C.M.W. van Gent.

Na de Tweede Wereldoorlog werd een deel van de bossen ingenomen door een legerkazerne. In het kader van de Koude Oorlog werd er een ‘verborgen’ brandstofvoorraad aangelegd in sterk beveiligde reservoirs. Na de val van de Berlijnse Muur verloor de kazerne echter zijn doel.

In 2012 kocht het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen een groot deel van de Hospicebossen aan. Het bos kenmerkt zich in hoofdzaak door aangeplantingen van niet inheemse soorten zoals Japanse lork, Corsicaanse den, Douglasspar en Canadese populier. Via een ecologisch omvormingsbeheer wordt op termijn terug gestreefd naar een van nature standplaatsgeschikt loofbos. Tal van bedreigde planten en dierensoorten zijn aan dit zeldzame biotoop gebonden.

Aan de Hospicebossen is  de legende van ‘Ziekmansstake’ verbonden. Ooit zou er een kreupele bedelaar aan de rand van het bos gezeten hebben. Als de mensen hem geld gaven, sprong de man echter op. Hij beroofde de mensen en sloeg hen dood met zijn rukken. De rover begroef zijn slachtoffers in het bos, maar lijken werden ontdekt toen men bomen rooide. De ‘kreupele’ bedelaar werd ontmaskerd. De misdadiger werd aan een staak gebonden en levend verbrand.

Meer info?

Dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling

PAC Het Zuid, Woodrow Wilsonplein 2 – 9000 Gent, 09 267 78 02, milieubeleidsplanning@oost-vlaanderen.be