Kasteel en donjon

Kasteel en donjon

 Cyriel Buyssestraat 6

Reeds 1.000 jaar geleden stond naast de kerk een burcht die werd bewoond door de heren van Nevele die heel de streek controleerden. Een deel uit de elfde eeuw bleef bewaard en is dus even oud als het Gravensteen in Gent.

De meestertoren of donjon bleef na de sloop van het kasteel in de 15de eeuw overeind. Het afbraakmateriaal werd per schip naar Gent vervoerd om te worden hergebruikt in de stadsversterking. Wat resteerde van de burcht in Nevele werd verbouwd en kreeg verschillende functies, onder meer als gevangenis en folterruimte.

Het huidige kasteel verrees in de 19de eeuw in empirestijl. Vanaf 1855 fungeerde het als klooster van de zusters van St.Vincentius a Paulo. Vanaf 1983 werd het door de huidige bewoners ingericht als flatgebouw.

In het gebouw bevindt zich nog een twee meter dikke verdedigingsmuur die nu een binnenmuur is van het wooncomplex. De toegangspoort tot de eeuwenoude donjon werd in 2013 ontdekt waarna de eigenaars met veel oog voor de erfgoedwaarde alles deskundig gerestaureerd en verwerkt in hun appartementsruimte. Van op de straat is de donjon maar gedeeltelijk zichtbaar.

In 2017 kreeg de restauratie de publieksprijs bij de uitreiking van de Vlaamse Onroerenderfgoedprijs.