Leiemeersen

Leiemeersen

Meersstraat , Sint-Martens-Latem

De Leiemeersen, een erkend natuurreservaat, vormen een half open coulissenlandschap met overwegend hooi- en graslanden waar knotwilgen, elzenbroek en een enkel populierenbos wisselende accenten geven.

Deze winterkom ligt zes à zeven meter boven de zeespiegel, amper één meter boven het gemiddelde peil van de Leie. In talloze sloten is een rijke watervegetatie te vinden en de maaivelden staan er in het voorjaar kleurrijk bij.

Zeer uitgesproken voor de Latemse meersen is het reliëf als gevolg van de intense rivierwerking. De vochtige komgronden worden er begrensd door landduinen ten zuiden en oeverwallen langs de Leie. Kenmerkend voor een meersengebied is het dichte netwerk van sloten met als centrale waterloop de Meersbeek die het gebied van west naar oost ontwatert.

De meersen waren bij uitstek het werkterrein van Alijn Van den Abeele, die er zijn schildersezel opstelde. ‘Niets is schoon dan het natuurlijke’, was zijn artistiek motto.

De Leiemeersen worden beheerd door Natuurpunt vzw en zijn onderdeel van De Levende Leie, een combinatie van natuurgebieden tussen Gent en Deinze.