Natuurgebied Scheldemeersen

Natuurgebied Scheldemeersen

Vredespad, De Pinte

De Scheldemeersen, tussen Eke-brug en de Zwijnaardsebrug, maken deel uit van een groter natuurgebied langs de Schelde en wordt grotendeels beheerd door Natuurpunt vzw. Het gebied is vooral gekend als ideaal fietsterrein, langs het jaagpad. Toch zijn de Scheldemeersen vooral een waardevol stuk natuur. In het begin van de 19e eeuw bestond het gebied uit moerassen, natte weiden, vochtig hooiland, modderige klei-afgravingen en ook veel struiken. Het gebied kende zijn belangrijkste verandering door het rechttrekken en kanaliseren van de Schelde.

Een opvallend element binnen het natuurgebied zijn de oude kleiputten. Tot halfweg de jaren ’50 van vorige eeuw waren de Scheldemeersen immers zeer belangrijk voor de klei-ontginning. Een tiental plaatselijke steenbakkerijen groeven de kleilagen af.

Het huidige landschap wordt vooral gekenmerkt door weides. Sommige stukken worden sinds een tiental jaar ook bewust ‘overgeleverd’ aan de natuur. Zo bieden de Scheldemeersen onderdak voor meer en meer waardevolle inheemse fauna en flora. De Mannetjesvaren hoort tot de markantste planten. Verder leven meer dan 200 vogelsoorten in het natuurgebied, waaronder het zeldzame woudaapje.

Op de website van Natuurpunt vind je een wandelroute en meer informatie over de verschillende deelgebieden van de Scheldemeersen.