Pastorie Bachte-Maria-Leerne

Pastorie Bachte-Maria-Leerne

Ooidonkdreef 3, 9800 Deinze

Deze pastorie is opgetrokken in 1853 en verving een oude pastorie die op dezelfde plek stond. Een bekende bewoner was Basiel De Craene (1880-1956) die in 1931 aangesteld was als priester van de parochie Bachte-Maria-Leerne. Decraene kwam er in contact met de kunstenaars van de Leiestreek en onder hun impuls begon hij meer en meer te dichten. De priester-dichter gaf zijn eerste dichtbundel uit in 1933. Geleidelijk aan groeide bij Basiel  het idee om een samenkomst van dichters te organiseren. Op 2 augustus 1937 vonden de eerste Poeziëdagen in het park van het Kasteel Ooidonk plaats. Niet lang daarna werd Basiel De Craene overplaatst naar Merendree. Hij nam de Poëziedagen mee. Vanaf 1938 ging de samenkomst door in de tuin van de pastorie van Merendree. Het evenement wordt er nog steeds in aangepaste vorm georganiseerd. De kiem voor de literaire carrière van pastoor De Craene en de Poëziedagen werd echter gelegd in de pastorie van Bachte-Maria-Leerne.

Vandaag wordt de pastorij niet meer bewoond door een priester. Het is sinds 2012 in particuliere handen. Gelieve de eigendom en de privacy van de inwoners te respecteren.