Pastorie Eke

Pastorie Eke

Noël Schoorensstraat 9, Nazareth

De statige pastorij dateert uit 1859 en straalt de status uit die de pastoor vroeger had. Op dat moment was dat de ondernemende pastoor Goossens. Hij gaf opdracht voor de bouw van een nieuwe woning omdat de toenmalige oude Eekse pastorij in zeer slechte staat was. Een ‘oord van tyfus en cholera’, werd gezegd. Waarschijnlijk overdreven, maar het gebouw voldeed niet meer als woonst en als zondagsschool. De oude pastorie werd afgebroken om plaats te maken voor een nieuwbouw, getekend door de Gentse architect De Perre. Alle werken werden uitgevoerd door parochianen. Na verloop van tijd werd de pastorie niet meer gebruikt als school, maar bleef dienst doen als woonst voor de pastoor tot 2008. Ondertussen is het gebouw beschermd en krijgt het een nieuwe functie. In de tuin staat de doopvont uit de oude Eekse kerk.

Gelieve de eigendom en de privacy van de inwoners te respecteren.