Schandpaal

Schandpaal

Leeuwstraat , 9800 Deinze

Boosdoeners werden vroeger voor kleine vergrijpen aan de schandpaal gebonden. Het ging om een beslissing van de plaatselijke vierschaar (lokale rechtbank). Volgens de overlevering bond men de personen eerst acht dagen aan de schandpaal zonder eten of drinken. De achtste dag bracht men vers gebraden worst en hing die op minder dan een halve meter van de mond. Dit gebeurde driemaal daags tot de gestraften tenslotte uitgehongerd stierven. De schandpaal van Zeveren werd gebruikt tot in de 19de eeuw.

Deze schandpaal is een mooie kopie van de originele schandpaal die in de Eerste Wereldoorlog werd vernield en jarenlang op het Zeverse kerkhof verwaarloosd bleef liggen. In 1937 schonk het toenmalige Zeverse gemeentebestuur de resten van de originele paal aan de toenmalige Kunst- en Oudheidkundige Kring van Deinze (nu Dunsa). Nu staat de schandpaal op het binnenplein van het Museum van Deinze en Leiestreek. Hij staat er sinds de opening van het museum in 1981.