Sint-Amanduskerk Eke

Sint-Amanduskerk Eke

Kerkplein , Nazareth

Aan het einde van de 19e eeuw was de Eekse bevolking zo aangegroeid, dat de kerk en kerkhof te klein waren. Daarom werd besloten om de nieuwe Sint-Amanduskerk te bouwen op een open veld dat centraal gelegen was in het dorp. . Rond 1912 werd gestart met de bouw van de kerk. De Aalsterse architect Goethals tekende een kerkgebouw in een zuivere neo-gotische stijl.

In 1914 was het gebouw klaar, maar de Duitse bezetting tijdens de Eerste Wereldoorlog zorgde dat de kerk nog niet in gebruik werd genomen. In 1918 werd de toren gedynamiteerd door terugtrekkende Duitse troepen. De schade aan het gebouw was groot. De wederopbouw duurde tot 1926.

De inboedel van de kerk is hoofdzakelijk afkomstig uit de oude parochiekerk en daarin zitten enkele kunstschatten. In het transept hangt een monumentale ‘Kruisafneming’ van Antoon Van den Heuvel (1600-1677). In de winterkapel kan ‘Golgotha’, van Rubens’ leermeester Otto van Veen (1567-1629) vinden. Merkwaardig is ook het oude grafmonument dat dichtbij het westelijke portaal staat opgesteld. De arduinen steen hoorde bij het graf van Cornelius Duplicius De Scheppere en diens eerste echtgenote Elisabeth Donche. Hij was heer van Eke en tevens een belangrijk raadsheer van Keizer Karel V. Het grafmonument werd zwaar beschadigd tijdens de Beeldenstorm, maar kon gedeeltelijjk worden hersteld.

Historische beelden: verzamelingen L. Reynvoet & J. Van Looveren