Sint-Bavokerk

Sint-Bavokerk

Baaigemstraat 354, Gavere

De Baaigemse Sint-Bavokerk wordt reeds vermeld in vroege 11de-eeuwse bronnen. De eerste parochiekerk was een klein en eenvoudig romaans zaalkerkje opgetrokken in onregelmatige Doornikse steen. Het eenvoudig plattelandskerkje werd in de loop der eeuwen haast voortdurend verbeterd.

Al in de 13de eeuw werd het schip in westelijke richting met zes meter verlengd. De nog bewaarde westgevel werd toen opgetrokken in gotische stijl. In de 15de eeuw werd ook het kleine romaanse koor vervangen door een koor in gotische stijl. In de daaropvolgende periode werd de zaalkerk omgevormd tot een kruiskerk door de toevoeging van twee transeptarmen. In het begin van de 20ste eeuw onderging de kerk zijn belangrijkste verandering. De kerk was te klein geworden om alle gelovigen plaats te geven. Onder leiding van architect Geirnaert werd besloten om het oude waardevolle kerkje zoveel mogelijk te behouden. Geirnaert liet slechts de sacristie, zuidelijke transeptarm en zuidelijke beukmuur slopen. Aan de kerk werd een nieuwe beuk, transeptarm en koor in neogotische stijl toegevoegd. In één klap verdubbelde de Sint-Bavokerk in oppervlakte. Door de complexe bouwgeschiedenis heeft de huidige Baaigemse parochiekerk een a-typische plattegrond. De kerk beschikt sinds de uitbreiding van 1912 zelfs over twee koren. Het interieur is onder meer versierd met de schilderijen ‘De Heilige Drievuldigheid’ uit de 17de eeuw en ‘De Bewening’(kopie werk Hugo Van der Goes) uit de 16de eeuw.

Op het kerkhof rond de kerk is een monument opgericht dat de slachtoffers van beide wereldoorlogen herdenkt. Het werk stelt een treurende vrouw aan een soldatengraf voor.