Slag van de Grenadiers

Slag van de Grenadiers

Grenadierslaan , Nazareth

Begin november 1918 vormt deze rustige Scheldevallei het decor van een van de laatste veldslagen in het eindoffensief van Wereldoorlog I. Tot aan de wapenstilstand van 11 november 1918 woedt een hevige strijd over beide Scheldeoevers tussen de Duitse troepen en de Legergroep Vlaanderen, een alliantie van Franse, Britse, Belgische en later ook Amerikaanse troepen.

    De Groote Oorlog strijkt neer aan de Schelde

Tijdens de lente van 1918 zetten de Duitse legers alles in op een groot offensief aan het Westfront op Frans grondgebied. De geallieerde troepen zijn hen echter voor met een verrassingsaanval op 8 augustus 1918 bij Amiens.

De stellingen worden doorbroken en de bewegingsoorlog komt opnieuw op gang. In die ontwikkeling beukt ook de Legergroep Vlaanderen vanaf 28 september 1918 in op de Duitse frontlijn aan de IJzer en bij Ieper.

Wanneer deze Duitse frontlijn valt trekt het Duitse leger zich stelselmatig terug. Zo woedt het oorlogsgeweld eerst in de Oost-Vlaamse Leievallei en eindigt onder meer aan de Schelde. De gevechten aan Schelde behoren tot de laatste van  W.O.I. Ze transformeren het gebied tot een oorlogszone.

    Het offensief aan de Schelde

De strijd tussen de Franse troepen en Belgische Grenadiers met de Duitse troepen langs de Scheldeoevers van Eke en Semmerzake tussen 8 en 11 november 1918 zijn ondertussen gekend als de “Slag van de Grenadiers”. Afhankelijk van waar u staat kan u deze gevechten volgen van op de Semmerzaakse Scheldeoever of Eekse Scheldeoever.

Historische foto: Een Belgische grenadier. Verzameling Christiaan Vlerick.