Steenbakkerssite

Steenbakkerssite

Grotenbroekstraat/Louis De Meesterstraat , Gavere

In het gebied van de Bovenschelde tussen Oudenaarde en Merelbeke, waren menig steenbakkers actief.

De kleigrond in de Scheldevallei was immers ideaal om stenen het maken. Hoewel lange tijd zeer succesvol, verminderde de productie in deze eerder ambachtelijke steenbakkerijen na de Tweede Wereldoorlog. De charme van de Scheldesteen moest het afleggen tegen de fabriekssteen. Vandaag blijven er geen steenbakkerijen meer over aan de Schelde.

Om te vermijden dat deze stiel volledig uit het collectief geheugen zou verdwijnen, besloten VVV ’t Gaverland en de gemeente Gavere samen deze educatieve ‘steenbakkerssite’ op te richten.

Deze locatie is trouwens niet toevallig gekozen, want ze ligt vlakbij de plek waar in 1453 de bloedige ‘Slag bij Gavere’ werd uitgevochten en bovendien  op een boogscheut van het woonhuis van de overleden componist Louis De Meester. De twaalf keramieken op de muur aan de achterzijde van de site, vervaardigd door Kunstig Gavere, verwijzen dan ook niet enkel naar de thema’s ‘steenbakkers’ en ‘Bovenschelde’, maar ook naar de ‘Slag bij Gavere’, ‘Louis De Meester’ en ‘Trage Wegen in de Semmerzaakse Scheldevallei’.