Toren Sint-Amanduskerk

Toren Sint-Amanduskerk

Noël Schoorensstraat , Nazareth

Deze oude toren is een overblijfsel van de voormalige Sint-Amanduskerk van Eke, die haar functie verloor bij de ingebruikname van de nieuwe Sint-Amanduskerk in 1926.

Deze toren dateert hoofdzakelijk uit 1771 toen de volledige middeleeuwse kerk van Eke grondig werd verbouwd in opdracht van de Gentse Sint-Pietersabdij en onder leiding van L. De Villegas. Ondanks de grondige aanpassingen zou de Sint-Amanduskerk een eeuw later al opnieuw te klein worden, want in de 19e eeuw was het bevolkingsaantal van Eke enorm gestegen. Ondanks aanpassingen bleef de kerk te klein en ook het omliggende kerkhof was niet groot genoeg.

In 1929 ging men over tot de afbraak van de oude parochiekerk. Enkel de architecturaal waardevolle westertoren bleef behouden. Nu fungeert de toren als toegang tot de begraafplaats. Boven de toegangspoort is het wapenschild te zien van Gudwaldus Sieger, voorlaatste abt (1760- 1789) van de Gentse Sint-Pietersabdij.

Historische foto’s: Verzamelingen E. Lampens en J. Van Looveren