Zeveren Planke

 Zeveren Planke

Kerkstraat , 9800 Deinze

Bij de inwoners van Zeveren is ‘Zeveren Planke’ alom gekend. Dit eerder primitief brugje over de Zeverenbeek verbond Zeveren met de Oude Brugse Poort. Het bestond slechts uit enkele planken, vandaar de benaming. Sinds oktober 2013 is ‘Zeveren Planke’ een volwaardige voetgangersbrug doorheen de vallei van de Zeverenbeek.

De Zeverenbeekvallei behoort tot de mooiste verborgen stukjes natuur van Vlaanderen. De vallei ontstond na de ijstijden, toen het moeras met meters dikke veenlagen werd gevormd. In de 18de eeuw werd een deel van de vallei gebruikt als hooiland. Andere delen werden ‘Broeckbossen’, met bomen die goed gedijen in een moerassige omgeving. Vandaag zijn de oude hooilanden nog steeds in gebruik en worden de ‘Broeckbossen’ bewust ongemoeid gelaten. Het huidige gebied van de Zeverenbeekvallei strekt zich uit van aan het Schave tot in Wontergem en is 200 hectare groot.

Omwille van deze grote biodiversiteit is de vallei van de Zeverenbeek beschermd als habitatrichtlijngebied. Sinds 1989 koopt Natuurpunt stukken van het gebied op om het behoud te verzekeren. Landbouwers gebruiken ook stukken van de beschermde vallei, in samenspraak met Natuurpunt. Het waardevolle maar kwetsbare gebied is enkel te bezoeken met een gids.