Hulp bij jouw kerkelijke collectie

Hulp bij jouw kerkelijke collectie

Wordt jouw kerk herbestemd? Heb je een inventaris nodig van de roerende kerkelijke collectie?

De Cultuurregio Leie Schelde ondersteunt parochiekerken en gemeentebesturen bij de opmaak van een inventaris. De opmaak van een inventaris omvat het beschrijven en het fotograferen van de objecten uit de kerkcollectie, steeds in nauwe samenwerking met diverse vrijwilligers.

De Cultuurregio Leie Schelde biedt ondersteuning door inhoudelijke ondersteuning bij de beschrijvingen in de inventaris, door het uitlenen van de mobiele fotostudio, museumstofzuiger en andere vereiste apparatuur, door begeleiding bij opmaak van de inventaris, opschonen van objecten, ontsluiten van de collectie via de databank van Erfgoedplus, … . Tijdens dit collectiezorgtraject werken we samen met Parcum en Erfgoedplus.

In de Cultuurregio Leie Schelde zijn ondertussen diverse kerken geïnventariseerd of kregen deze een update van de bestaande inventaris. Momenteel zijn we actief in de gemeente Gavere.

 

Foto: Parcum

Heb je een vraag of wil je ondersteuning?

Laat het ons weten via mail of bel naar 09 386 78 86.