Home » Nieuws »

Mariale Ommegang Nazareth op Inventaris Vlaanderen

Mariale Ommegang Nazareth op Inventaris Vlaanderen

Goed nieuws aan het begin van dit nieuwe jaar: Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon plaatste de Mariale Ommegang in Nazareth op de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Erfgoed! Die inventaris is een overzicht van het niet-tastbaar erfgoed: kennis, gewoontes, gebruiken en praktijken die zo belangrijk zijn dat we die in Vlaanderen koesteren om aan volgende generaties te kunnen doorgeven.

De Werkgroep Mariale Ommegang mag erg trots zijn op deze officiële erkenning als Immaterieel Erfgoed. Deze werkgroep staat in voor de organisatie van de Ommegang, jaarlijks op 8 september. In 2023 schreven ze, met ondersteuning van Cultuurregio Leie Schelde en de gemeente, een aanvraag voor de Inventaris. De goedkeuring door de minister, na positief advies van de expertencommissie, is een erkenning van de vele inspanningen die de werkgroep de voorbije jaren deed, én is vooral ook een startpunt om de traditie te borgen. Dat wil zeggen dat de Werkgroep samen met verschillende partners acties wil ondernemen zodat de immaterieel-erfgoedpraktijk blijft voortbestaan en zo kan doorgegeven worden aan de volgende generaties.

De Mariale Ommegang is niet het enige erfgoedelement uit onze regio dat op de Inventaris Vlaanderen staat. Ook de Heilig Bloedprocessie Meigem staat op de lijst. Daarnaast vind je op de Inventaris ook andere tradities die in onze regio leven, zoals reuzencultuur, hanenzetten, het historische schutterswezen, etc.

Meer info over de goedkeuring van de nieuwe elementen op de Inventaris vind je op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Alle info over de Mariale Ommegang zelf vind je terug op immaterieelerfgoed.be.

Foto’s: copyright Sebastian Vyaene