Home » Nieuws »

Welkom aan onze nieuwe collega!

Welkom aan onze nieuwe collega!

Met plezier verwelkomen wij onze nieuwe collega Zenon, de meest recente aanwinst van ons team. Vanaf dit jaar ondersteunt Zenon de cultuur-, erfgoed- en communicatiewerking bij Cultuurregio Leie Schelde. Vragen over de regionale bibliotheekwerking, cultuuroverleg, of erfgoedprojecten als 50 jaar E17? Trek hem gerust eens aan de mouw.

Oorspronkelijk uit Gent, studeerde Zenon taal- en letterkunde, en hield hij halt in het onderwijs en de communicatiesector. Daar deed hij een gezonde passie op voor cultuur, erfgoed en taal, die nu meeverhuist naar de Cultuurregio Leie Schelde. Naast de werkuren vind je hem weleens met zijn neus in een boek, of musicerend achter een piano. Welkom Zenon!

Ontmoet het hele team van de Cultuurregio Leie Schelde. Samen met lokale partners ondersteunen zij de bovenlokale cultuur-, bibliotheek- en erfgoedwerking in de regio.