Secundair onderwijs

Schoolprogrammatie Leietheater Deinze

Leietheater Deinze streeft ernaar een kwaliteitsvol programma aan te bieden aan alle Deinse leerlingen van de 3de kleuterklas tot het laatste jaar secundair. De deelnameprijs voor kleuters en lagere schoolkinderen bedraagt € 5 per leerling; de prijs voor scholieren uit het secundair onderwijs bedraagt € 7 per leerling. Ontdek het aanbod.

Past Future. Erfgoed aanbrengen in middelbaar onderwijs

Een activiteitenpakket erfgoededucatie voor 2e en 3e graad secundair onderwijs. In dit erfgoedpakket bieden CANON Cultuurcel, FARO en De Veerman online vijf activiteiten voor jongeren van de 2e en 3e graad secundair onderwijs. Het pakket sluit aan op de nieuwe eindtermen rond historisch bewustzijn en cultureel bewustzijn en culturele expressie, en geven suggesties voor extra activiteiten binnen competenties zoals burgerschap en Nederlands.