IOED Leie Schelde

Sinds 1 januari 2021 is de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) Leie Schelde actief in de regio. Veneco en Cultuurregio Leie Schelde engageren zich samen met Deinze, De Pinte, Gavere, Nazareth en Zulte om een lokaal onroerend erfgoedbeleid uit te bouwen. 

Dit doen we op maat van elke gemeente via adviesverlening bij vergunnings- en sloopaanvragen. Daarnaast versterken we de lokale en bovenlokale beleidsvisies o.a. door de actualisatie van de lokale inventarissen bouwkundig erfgoed en het opmaken van een waarderingskader. Tot slot stimuleren we het maatschappelijk draagvlak voor onroerend erfgoed door het organiseren van publieksevenementen.

De IOED is hét aanspreekpunt over onroerend erfgoed voor de aangesloten gemeenten. 

Werkingsgebied
Meer info

Neem contact op via ioedleieschelde@veneco.be of bel naar 09 251 22 22 .