Brugse Poort

Brugse Poort

Kongoplein, 9800 Deinze

Hier stond tijdens de middeleeuwen één van de versterkte toegangen tot de omwalde stad Deinze, de Brugse Poort. Ze lag op het einde van de Markt net voor de stadsgracht Kaandel en op de route tussen Oudenaarde en Brugge, een belangrijke middeleeuwse handelsweg.

Archeologisch onderzoek maakte duidelijk dat die stevige poort er wel degelijk ooit stond. Ze had metersbrede fundamenten die dan ook nog eens meters diep in de grond ingegraven waren. Het onderzoek wees uit dat ze is opgetrokken tussen 14e en 15e eeuw. Het poortgebouw moet tussen de jaren 1641-1694 gesloopt zijn.

Uit de opgraving blijkt ook dat Deinze, naast een stadsgracht, ook stenen stadsmuren had, vermoedelijk aangelegd in die 14 tot 15e eeuw. Deze laatmiddeleeuwse stadsomwalling is tot op heden bewaard in de ruimtelijke structuur van de huidige stad. Een deel van de Kaandel is zelfs recent terug opengelegd.

Foto’s: KLAD & Ename Expertisecentrum VZW