Gedenkplaat Nieuwland

Gedenkplaat Nieuwland

Hansbekedorp 37

Eind negentiende en begin twintigste eeuw was er een aanzienlijke emigratie naar de Verenigde Staten vanuit heel wat dorpen uit Oost- en West-Vlaanderen. Sommige gemeenten verloren tot tien procent van hun bevolking.

Een van die emigrantenfamilies was Nieuwland uit Hansbeke, die in 1880 terecht kwam in South Bend in de Verenigde Staten. Hun toen tweejarige zoon Julius werd er niet alleen priester, maar ook professor botanica en organische scheikunde.

Bij het bestuderen van acetyleen ontdekte hij in 1920 dat bij bepaalde samenstellingen een soort rubber ontstond. Een groep chemici in de laboratoria van du Pondt de Nemours slaagde er later in om Nieuwlands procédé succesvol om te zetten tot neopreen, beter gekend als kunstrubber. In 1935 werd hem de ‘Nichols Medal’ toegekend, de hoogste Amerikaanse onderscheiding die een chemicus kan te beurt vallen. Nieuwland was na Leo Baekeland (uitvinder bakeliet) de tweede Vlaming op Amerikaanse bodem die deze hoge onderscheiding ontving. Julius Nieuwland overleed op vrij jonge leeftijd onverwacht op 11 juni 1936 in Washington D.C.