Oude Linde

Oude Linde

Noël Schoorensstraat , Nazareth

De oude linde is aangeplant als herinnering aan de Belgische onafhankelijkheid in 1830 en hoort bij de vrijheidsbomen in de streek.

De meeste vrijheidsbomen in onze regio dateren van net na Wereldoorlog I, maar deze linde is beduidend ouder. We zien de boom al op foto’s die dateren uit W.O.I.

Het pleintje waarop de linde staat, lag vroeger pal in het dorpscentrum van Eke. Door de bouw van de nieuwe parochiekerk in de jaren 1910-1920 verschoof de kern van het dorp echter een stuk. Daardoor bevindt de vrijheidsboom zich nu iets buiten het centrum van Eke. Vlakbij de linde was de bekende Eekse herberg ‘Den Hert’ gevestigd (huis op de hoek Steenweg-Noël Schoorensstraat, gevel recentelijk met hout afgewerkt).

De boom is doorheen de jaren regelmatig geknot. Op die manier is de stam altijd vrij ‘slank’ gebleven.

Aan het bladerdek van de vrijheidsboom is te zien dat om een linde gaat, maar men kan dit ook nog merken aan andere elementen. De groefjes in de stam zijn ook typisch voor een linde, evenals de begroeiing op en rond de stam.

Historische beelden: Verzamelingen E. Lampens en Chris Vlerick