Sint-Pieterskerk

Sint-Pieterskerk

Centrumstraat , Zulte

De oorspronkelijke Sint-Pieterskerk te Olsene dateert uit 1171 en was vlakbij de Leie gebouwd.

In 1876 ontwierp architect de Perre-Montigny een volledig nieuw kerkgebouw.  De nieuwe kerk werd op de Sint-Pieterszandberg gebouwd, op ongeveer één kilometer van de oude parochiekerk. De bevolkingsconcentratie was daar het grootst. De verplaatsing van de parochiekerk betekende ook de definitieve verschuiving van de Olsense dorpskern. In 1880 werd de nieuwe monumentale Sint-Pieterskerk ingewijd. Het kerkhof bleef wel op de oude plek.

De huidige Sint-Pieterskerk is een vrij zuiver voorbeeld van neogotiek. In die periode was neogotiek de uitgelezen stijl voor nieuwe kerken. De Olsense parochiekerk leed zwaar onder de beide wereldoorlogen. In 1918 werd de toren gedynamiteerd en raakte het hele gebouw zwaar beschadigd. In de periode 1922-1926 werd ze terug opgebouwd. In mei 1940 werd de kerk opnieuw vernield. Vanaf 1950 tot 1953 werd het gebouw in ere hersteld. Door de vernielingen zijn verscheidene kunstwerken van de kerk verloren gegaan, maar niet alle waardevolle stukken zijn vernietigd.

De parochiekerk beschikt over een prachtig zilveren reliekkruis, het oudste deel stamt uit de 16de eeuw . De altaartafel en de communiebank zijn 18de-eeuws.  De 18de-eeuwse witmarmeren grafsteen in de kerk hoorde toe aan Anna-Isabella Lanchals, barones van Eksaarde.