Westerplas

Westerplas

Albijn Van Den Abeelelaan , Sint-Martens-Latem

In 2006 werd het kleine natuurgebied de Westerplas aangelegd. Enkele immobiliënmaatschappijen die zich verenigden in NV Hooglatem waren de initiatiefnemers van het project.

In de jaren 1990 waren er regelmatig overstromingen in de wijk Hooglatem. Het overtollige water uit de Leievallei kwam in de woonwijk terecht, waardoor er geen nieuwe woningen gebouwd konden worden. De oplossing werd gevonden in de vorm van de Westerplas. Ongeveer 5 hectare weidegrond werd afgegraven op het gemiddeld niveau van het zomerpeil van de Nazarethbeek, de waterloop die het gebied doorsnijdt en uitmondt in de Leie. Door de toevoeging van een aanpalend terrein en dijken ontstond een natuurgebied van 6,5 hectare groot bestaande uit permanent water, natte graslanden en slikken (overstromen bij hoogwater en droog bij laagwater).

Het beheer van de Westerplas liet de gemeente over aan vzw Natuurpunt. Vogels vonden snel hun weg naar het nieuw gevormde stukje natuurschoon. Sinds het ontstaan bezochten al ongeveer 214 verschillende vogelsoorten het natuurgebied. In de drassige omgeving leven ook Herdwickschapen. Deze uit Engeland geïmporteerde schapen gedijen goed in het natte gebied en voorkomen de vorming van bosjes.