Gebruiksvoorwaarden UiTPAS Leie Schelde

Bedankt dat u gebruik maakt van UiTPAS Leie Schelde. Op het gebruik van uw UiTPAS zijn zowel algemene als specifieke en lokale voorwaarden van toepassing. Bovendien is op elk gebruik van uw UiTPAS het privacybeleid UiTPAS van toepassing.

UiTPAS Leie Schelde maakt deel uit van het overkoepelend initiatief ‘UiTPAS’. Dit is een participatiebevorderend project van de Vlaamse overheid in samenwerking met steden en gemeenten uit Vlaanderen en Brussel. Zoals elke lokale UiTPAS functioneert UiTPAS Leie Schelde als een spaar- en voordelenprogramma voor iedereen die deelneemt aan het openbare vrijetijdsleven (cultuur, sport, jeugd, recreatie, …). Tevens wordt de pas gebruikt voor de toekenning van financiële kortingen voor mensen die recht hebben op een kansentarief.

Algemene realisatie, coördinatie en eigendom van UiTPAS zijn in handen van publiq vzw, die als non-profitorganisatie handelt in opdracht van de Vlaamse overheid (Henegouwenkaai 41 – 43, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, ondernemingsnummer 0475.250.609, tel: 02/551 18 70, e-mail: info@UiTPAS.bewww.uitpas.be).

Voor UiTPAS Leie Schelde gebeurt de uitbating door het intergemeentelijk samenwerkingsverband Cultuurregio Leie Schelde en de deelnemende besturen. De Cultuurregio Leie Schelde of de deelnemende gemeentebesturen sluiten overeenkomsten met lokale vrijetijdsorganisatoren, die UiTPAS Leie Schelde accepteren als spaar- en voordelenkaart. Voor alle vragen in verband met het gebruik van uw UiTPAS Leie Schelde kunt u de regionale helpdesk contacteren via info@uitpasleieschelde.be, tel: 09/386 78 86 of de lokale gemeentelijke aanspreekpunten via uitpas@<naamgemeente>.be.

Als pashouder hebt u recht op verschillende algemene diensten, verleend door publiq (bijv terbeschikkingstelling technologisch platform). Daarnaast hebt u ook recht op lokale diensten die u aangeboden worden door de UiTPAS-aanbieders (bijvoorbeeld omruilvoordelen of financiële kortingen voor mensen met een kansenstatuut). Hier staat tegenover dat u zich ten aanzien van publiq, de lokale en specifieke UiTPAS-partners en hun deelnemende en aanbiedende partners verbindt tot het respecteren van de volgende gebruiksvoorwaarden.

De gebruiksvoorwaarden voor de UiTPAS zijn samengesteld uit:

Door het gebruik van uw UiTPAS stemt u in met het geheel van zowel de algemene als specifieke lokale gebruiksvoorwaarden. Bovendien is op elk gebruik van uw UiTPAS het privacybeleid UiTPAS van toepassing.

Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen van de algemene gebruiksvoorwaarden enerzijds en deze van specifieke en/of lokale gebruiksvoorwaarden anderzijds, hebben de algemene gebruiksvoorwaarden voorrang op zowel specifieke als lokale gebruiksvoorwaarden.