Home » Nieuws »

Lezingenreeks bunkers Bruggenhoofd Gent

Lezingenreeks bunkers Bruggenhoofd Gent

Het beheer en het gebruik van deze bunkers is zeer verschillend, afhankelijk van hun ligging en de eigenaar. Sommige zijn overgroeiend of dichtgemetseld, andere werden toegankelijk gemaakt voor vleermuizen.

IOED Viersprong, IOED Schelde-Durme en IOED Leie-Schelde brengen dit streekeigen militair erfgoed onder de aandacht met een driedelige lezingenreeks.

 

Programma

Een staaltje bouwkundig vernuft

Hannelore Decoodt inventariseerde als erfgoedonderzoeker bij het Agentschap Onroerend Erfgoed tal van bunkers en bunkerlinies, waaronder de bunkers van het Bruggenhoofd Gent. In haar lezing zal ze het Bruggenhoofd Gent historisch kaderen en de bouwkundige kenmerken van de bunkers van het Bruggenhoofd situeren in de algemene evolutie van de bunkerbouw.

De lezing gaat door op zondag 12 november 2023, van 10u30 tot 11u30, in zaal De Ganck – Sint-Antoniusplein 10 – 9860 Oosterzele.
Meer info: IOED Viersprong, info@4sprong.be, 09 362 87 19 – 0471 88 39 04

 

Bunkers, nuttig in het landschap

Robbert Schepers is bioloog en medewerker bij het regionaal landschap Schelde-Durme. Robbert ontfermt zich over de fauna en flora van de streek en werkt samen met vele partners rond projecten waarbij natuur, (militair) erfgoed en toeristische ontsluiting elkaar versterken. Tijdens de lezing komen verschillende concrete realisaties aan bod en krijg je tips en verrassende inzichten voorgeschoteld.

Deze lezing van 15/11 is verplaatst en wordt samen op 26/11 gegeven
Meer info: IOED Schelde-Durme, ioedscheldedurme@rlsd.be, 0472 02 50 69

 

Archeologische blik op de bunkergordel

Provinciaal archeoloog op rust Luc Bauters kwam tijdens zijn loopbaan regelmatig in contact met militair erfgoed, van de middeleeuwen over de nieuwe tijden tot de wereldoorlogen. Hij bekijkt de bunkers vanuit archeologisch standpunt. Wat mag je in de ondergrond verwachten van militair erfgoed in het algemeen en van de bunkerlinie in het bijzonder? Waarom zijn de bunkers net op die plekken gebouwd? Welke methoden gebruiken archeologen om dit erfgoed te onderzoeken? Wat mag je als leek doen en wat is ten stelligste af te raden bij bunkers?

Aansluitend volgt de lezing van Robbert Schepers over hoe de bunkers vandaag worden ingezet bij natuurbeheer (zie hierboven).

Deze lezing gaat door op zondag 26 november 2023, van 10u30 tot 12u, in zaal Ter Leie, Nieuwstraat 24, 9800 Deinze.
Meer info: IOED Leie-Schelde, ioedleieschelde@veneco.be, 09 251 22 22

 

Praktisch

  • De bunkers in bouwkundig perspect – zo 12/11/2023 – 10u30 – Oosterzele
  • De bunkers in archeologisch en landschappelijk perspectief – zo 26/11/23 – 10u30 – Deinze

 

Alle lezingen zijn gratis toegankelijk. Gelieve in te schrijven via het inschrijvingsformulier.