Erfgoedcel Leie Schelde

In 2013 werd de Erfgoedcel Leie Schelde opgericht (voorheen POLS genaamd) en werken we actief rond het cultureel erfgoed in de Leie Schelde regio voor 6 gemeenten. Denk hierbij onder meer aan collectiezorg, erfgoededucatie, het verbinden van cultureel erfgoedpartners en het cultureel erfgoed tot bij een divers publiek brengen via publiekswerking en erfgoededucatie. Onder de noemer ‘Van collectie naar connectie’ werken we samen met de erfgoed- en cultuurdiensten en de vele professionals en vrijwilligers (erfgoed, cultuur, welzijn, …) in de regio de Erfgoedcel Leie Schelde verder uit.

Wat is cultureel erfgoed? Dit omvat roerende en immateriële culturele uitingen die een gemeenschappelijke waarde kennen en over generaties heen worden doorgegeven. Denk maar aan roerende erfgoedcollecties, tradities, ambachten, muziek, … en zoveel meer. Gebouwen behoren tot het onroerend erfgoed en worden opgenomen door de IOED Leie Schelde.

De erfgoedcel is hét aanspreekpunt over cultureel erfgoed voor de aangesloten gemeenten. 

Werkingsgebied

Deinze, De Pinte, Gavere, Sint-Martens-Latem, Nazareth en Zulte.

Beleidsdocumenten 

Beleidsplan – 10 bouwstenen ‘Van collectie naar connectie’ 2021-2026

Beleidsplan – doelstellingencascade 2021-2026

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021

 
Meer info

Neem contact op via info@cultuurregioleieschelde.be of bel naar 09 386 78 86.